INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

  • Home  
  • INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES

A Eléctrica Rius fem instal·lacions elèctriques de baixa tensió. Som membres del Gremi d’Instal·ladors de Barcelona, en què estem inscrits com a empresa instal·ladora especialista autoritzada.

Les instal·lacions que duem a terme compleixen el reglament electrotècnic per a baixa tensió. Per això, els nostres tècnics estan degudament capacitats i disposem de mitjans tècnics moderns que ens permeten dissenyar, implementar i certificar les nostres instal·lacions de conformitat amb les normes tècniques i legals. També ens podem encarregar de projectar la instal·lació i fer els tràmits legals necessaris.

Treballem principalment a Catalunya, però també duem a terme projectes en altres comunitats.

Instal·lem mòduls per a comptadors, línies d’enllaç, quadres de protecció i muntants generals en habitatges, locals i magatzems.

Som especialistes en la instal·lació de xarxes elèctriques completes per a oficines (enllumenat i endolls per a llocs de treball). També ens encarreguem del disseny de la instal·lació i, mitjançant col·laboradors externs, muntem els elements fixos necessaris (mampares) en vidre, fusta, pladur, etc.

Instal·lem grups electrògens, des de petits equips monofàsics fins a grans equips trifàsics. També n’estudiem la implementació i ens encarreguem de la seva legalització.

Muntem quadres elèctrics amb personal especialitzat. També fem l’estudi i el disseny del quadre que cal muntar, perquè les línies quedin correctament distribuïdes i sense sobrecàrregues.

Instal·lem sistemes d’alimentació ininterrompuda (SAI) per a equips delicats, com ara armaris de servidors i equips personals crítics. Fem instal·lacions de totes les mides i capacitats, des d’equips monofàsics de baixa potència de pocs kVA fins a equips trifàsics de més de 100 kVA. Aquestes instal·lacions les podem completar amb quadres de protecció i de distribució de les connexions al SAI.

Fem instal·lacions d’enllumenat en oficines, magatzems i naus industrials atenent criteris de qualitat, confort visual i estalvi energètic. Per aconseguir-ho, elaborem un estudi tècnic juntament amb el client amb la finalitat de determinar la manera òptima d’il·luminar les instal·lacions, segons els criteris del client mateix.

Necessites ajuda?